იტვირთება 0%

ვაზის ჯიშები

მწვანე

თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში.

წარმოშობა: რაჭა

მწვანე ფართოდ გავრცელებული ვაზის ჯიშია საქართველოში, რომლის სახელიც რასაკვირველია, შემთხვევითი არ არის — სრული სიმწიფის პერიოდში მუქ ან ღია მწვანედ იფერება.

საფერავი - საფერავი

წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში.

წარმოშობა: კახეთი

ეს სახელი ყურძნის შეფერილობის გამო მიიღო. მისგან დაყენებული წითელი ღვინო სხვა დანარჩენებისგან სწორედ ფერითა და სურნელით გამოირჩევა.

ხიხვი

თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

წარმოშობა: კახეთი

ხიხვი რქაწითელზე უფრო ხნიერი ჯიშია, მისი წარმოშობა დაახლოებით ძვ.წ III-IV - საუკუნეებს უნდა ეკუთვნოდეს. დღეს ხიხვი ერთ-ერთია იმ ქართულ იშვიათ ვაზის ჯიშთაგან, რომლებსაც გადაშენება ემუქრებათ.

ქისი

თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში.

წარმოშობა: კახეთი

ქისი მაღალხარისხიანი საღვინე ჯიშია. მისგან ევროპული წესით დაყენებულ მშრალ ღვინოს ქარვისფერი შეფერილობა აქვს.

ჩხავერი

ჩხავერი ქართული ვარდისფერყურძნიანი ვაზის ჯიში, ხასიათდება ბუნებრივად ვარდისფერი შეფერილობით, არის მშრალი და გამოირჩევა ხილის არომატით, ჩხავერის სამშობლოდ გურიის რეგიონია მიჩნეული.

რქაწითელი

თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში.

წარმოშობა: კახეთი

სახელწოდება რქის შეფერილობის მიხედვით მიიღო, რომელიც შემოდგომაზე მოწითალო-წაბლისფერია.