იტვირთება 0%

ვაზის ჯიშები

ასურეთული შავი

აღადგინე ასურეთული შავი და მიიღე ერთი ბოთლი მუკუზანის ღვინო ჩვენი საერთო ვენახიდან

კუნძა

აღადგინე კუნძა და მიიღე ერთი ბოთლი მწვანე ღვინო ჩვენი საერთო ვენახიდან

თამარის ვაზი

აღადგინე თამარის ვაზი და მიიღე ერთი ბოთლი მუკუზანის ღვინო ჩვენი საერთო ვენახიდან

ამლახო

აღადგინე აფხაზური ვაზის ჯიში ამლახო და მიიღე ერთი ბოთლი მუკუზანი ჩვენი საერთო ვენახიდან

ჭვიტილური

აღადგინე ჭვიტილური და მიიღე ერთი ბოთლი მწვანე ღვინო ჩვენი საერთო ვენახიდან

ჯანი

აღადგინე ჯანის ვაზი და მიიღე ერთი ბოთლი მუკუზანი ჩვენი საერთო ვენახიდან