იტვირთება 0%

ვაზის ჯიშები

თამარის ვაზი

აღადგინე თამარის ვაზი და მიიღე ერთი ბოთლი მუკუზანის ღვინო ჩვენი საერთო ვენახიდან

ჭვიტილური

აღადგინე ჭვიტილური და მიიღე ერთი ბოთლი მწვანე ღვინო ჩვენი საერთო ვენახიდან

ჯანი

აღადგინე ჯანის ვაზი და მიიღე ერთი ბოთლი მუკუზანი ჩვენი საერთო ვენახიდან

ქისი

კუნძა

აღადგინე კუნძა და მიიღე ერთი ბოთლი მწვანე ღვინო ჩვენი საერთო ვენახიდან

ასურეთული შალა

აღადგინე ასურეთული შალა და მიიღე ერთი ბოთლი მუკუზანის ღვინო ჩვენი საერთო ვენახიდან