იტვირთება 0%

ვაზის ჯიშები

მწვანე

თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში.

წარმოშობა: რაჭა

მწვანე ფართოდ გავრცელებული ვაზის ჯიშია საქართველოში, რომლის სახელიც რასაკვირველია, შემთხვევითი არ არის — სრული სიმწიფის პერიოდში მუქ ან ღია მწვანედ იფერება.

ჩხავერი

ჩხავერი ქართული ვარდისფერყურძნიანი ვაზის ჯიში, ხასიათდება ბუნებრივად ვარდისფერი შეფერილობით, არის მშრალი და გამოირჩევა ხილის არომატით, ჩხავერის სამშობლოდ გურიის რეგიონია მიჩნეული.

საფერავი - საფერავი

წითელყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში.

წარმოშობა: კახეთი

ეს სახელი ყურძნის შეფერილობის გამო მიიღო. მისგან დაყენებული წითელი ღვინო სხვა დანარჩენებისგან სწორედ ფერითა და სურნელით გამოირჩევა.

ქისი

თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში.

წარმოშობა: კახეთი

ქისი მაღალხარისხიანი საღვინე ჯიშია. მისგან ევროპული წესით დაყენებულ მშრალ ღვინოს ქარვისფერი შეფერილობა აქვს.

ხიხვი

თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში

წარმოშობა: კახეთი

ხიხვი რქაწითელზე უფრო ხნიერი ჯიშია, მისი წარმოშობა დაახლოებით ძვ.წ III-IV - საუკუნეებს უნდა ეკუთვნოდეს. დღეს ხიხვი ერთ-ერთია იმ ქართულ იშვიათ ვაზის ჯიშთაგან, რომლებსაც გადაშენება ემუქრებათ.

რქაწითელი

თეთრყურძნიანი საღვინე ვაზის ჯიში.

წარმოშობა: კახეთი

სახელწოდება რქის შეფერილობის მიხედვით მიიღო, რომელიც შემოდგომაზე მოწითალო-წაბლისფერია.